Anti naudas atmazgāšana.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma apkarošanas finansēšana

Transcoin.me ir apņēmies nodrošināt jūs ar drošiem, likumīgiem un cienījamiem pakalpojumiem. Attiecīgi, Transcoin.me pieprasa visaptverošu un rūpīgu klientu uzticamības pārbaudi un ieviešanu, kā arī pastāvīgu analīzi un pārskatu sniegšanu.

Tas ietver gan aizdomīgu darījumu novērošanu, gan arī obligāto ziņošanu par tiem starptautiskajiem regulatoriem. Piekrītot mūsu noteikumiem, jūs apliecināt un saprotat, ka Transcoin.me saglabā verifikācijas līmeņus, kas prasa lietotāju dalību un verifikāciju, lai ar izlīdzinātām atļaujām, pamatojoties uz lietotāja sniegto informāciju, panāktu mūsu spēju to pārbaudīt un īstenotu mūsu iekšējo politiku. Jūs piekrītat, ka jūs, iespējams, nevarēsit sasniegt vēlamo verifikācijas līmeni, un Transcoin.me patur sev tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt atbilstošu verifikācijas līmeni jebkuram lietotājam, kā arī tiesības pazemināt lietotāja uzticamības līmeni bez iepriekšēja brīdinājuma .

Transcoin.me laiku pa laikam var īstenot politiku, kas ierobežo verifikācijas līmeņus pēc valstspiederības, dzīvesvietas valsts vai citiem faktoriem. Tas var ietekmēt jūsu iespējas izņemt naudas līdzekļus no sava konta, un jūs atlīdzināt Transcoin.me visus zaudējumus, kas saistīti ar nespēju noguldīt un/vai izņemt naudas līdzekļus, saistībā ar jūsu verifikācijas līmeni. Transcoin.me patur tiesības jebkurā laikā atteikt reģistrāciju vai pārtraukt darījumus no jebkura klienta vai jebkuram klientam jebkuru iemeslu dēļ (vai bez iemesla) vai pārtraukt jebkādas attiecības ar to.