Līgums

Šis Līgums nosaka elektroniskās valūtas maiņas pakalpojuma sniegšanas noteikumus, ko sniedz juridiska persona "BELDEV CONSULTING OÜ", kuras reģistrētā adrese ir Harju maakond, Tallin, Kesklinna linnaosa, Rävala 5, (Igaunija), kas veic uzņēmējdarbību kā Transcoin.me maiņas vieta. Izmantojot Transcoin.me maiņas vietas pakalpojumus, Lietotājs pilnībā piekrīt visiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem. Domstarpību gadījumā ar Līgumu Lietotājs nedrīkst veikt nekādas darbības.

Visas norēķinu karšu detaļas netiek parādītas un tās saglabā juridiskā persona BELDEV CONSULTING OÜ.

Svarīgi! Mēs neesam kompānija ,kura nodarbojas ar treindingu vai investīcijām. Mūsu servisā ietilpst fiata maiņa kriptovalūtā uz Jūsu norādīto kripto-maku. 

Ja Jūs norādījāt kripto-maku,kuru izmanto vai kuram ir piekļuve citām personām, tad Jūs varat zaudēt kontroli pār saviem kripto-aktīviem vai arī pilnībā tos zaudēt. Šajā gadījumā Jūs uzņematies pilnu atbildību par šiem riskiem un atsakāties no jebkādām pretenzijām pret mūsu servisu šajā sakarā. Uzmanieties no krāpniekiem!

Mēs nepiedāvājam pakalpojumus šo valstu iedzīvotājiem:

Afghanistan, Algeria, Bahrain, Bangladesh, Brasil, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Crimea, Cuba, Ethiopia, Iran, Iraq, Iceland, China, Kuwait, Lebanon, Libya, Nigeria, North Korea, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen and United States of America states: New York (NY), Georgia (GA), Connecticut (CT), New Mexico (NM), Washington (WA), Hawaii (HI).

1. Terminu definīcijas

Transcoin.me maiņas vieta – daļēji automatizēta sistēma "Transcoin.me", kas atrodas internetā vietnē https://Transcoin.me.

Klients – privātpersona, kas vēlas izmantot pakalpojumu, ko nodrošina Transcoin.me maiņas vieta, un kurš ir piekritis visiem šajā Līgumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Maksājumu sistēma – tiešsaistes maksājumu uzņēmums vai naudas pārskaitījumu uzņēmums. Tiešsaistes naudas uzņēmumu pārskaitījumi (t.i, PayPal) kalpo kā elektroniskas alternatīvas tradicionālajām papīra metodēm, piemēram, čekiem un naudas pārvedumiem. Naudas pārskaitījumu uzņēmums (t.i., Moneygram) strādā ar privātpersonām un uzņēmumiem, izmantojot finanšu iestāžu aģentu un klientu tīklu, un pārskaita dažādu valdību oficiālās valūtas.

Saņēmēja konta dati – maksājuma sistēmā norādītais numurs, seifs, e-pasts vai Klienta konta jebkāda cita norāde, kas ietverta Klienta rīkojumā Transcoin.me maiņas vietai, lai nosūtītu Maksājumu vienības.

Rīkojums – informācija, ko Klients nodrošina ar Transcoin.me maiņas vietas tehniskajiem līdzekļiem ciparu formātā, norādot savu nodomu izmantot Transcoin.me maiņas vietu saskaņā ar Transcoin.me maiņas vietas piedāvātajiem nosacījumiem un norādīts Rīkojuma detaļās.

2. Līguma priekšmets

Izmantojot Transcoin.me maiņas vietas tehniskos līdzekļus, veicot Rīkojumu, Klients atļauj Transcoin.me maiņas vietai kompensāciju savā vārdā, un uz Klienta rēķina tā saņem un pārsūta Maksājumu vienību summu, kuru deklarējis Klients un kas norādīta Klienta sniegtajos datos Rīkojumā.

3. Vispārīgie noteikumi un noteikumi

Transcoin.me maiņas vietnes administrācija nav atbildīga par un nesedz zaudējumus, kas radušies nepareizas vai neatļautas Transcoin.me tirgus izmantošanas dēļ, ne arī par lietotāju kļūdām, kas radušās darījuma veidlapu aizpildīšanā, kā rezultātā var tikt pārskaitīti līdzekļi kontā kļūdas dēļ, kā arī kavēta pieteikumu un izmaksu apstrāde.

Kriptovalūta ir saistīta ar ievērojamu risku. Cenas var svārstīties jebkurā konkrētā dienā. Šo cenu svārstību dēļ jūs jebkurā brīdī varat iegūt vai zaudēt savu aktīvu vērtību. Jebkura valūta var būt pakļauta lielām vērtības svārstībām un pat var kļūt pilnīgi bezvērtīga. Vienmēr pastāv raksturīgs risks, ka radīsies zaudējumi, tirgū kaut ko pērkot vai pārdodot. Atšķirībā no vairuma valūtu, kuras atbalsta valsts rezerves vai citas juridiskas personas. Valūta ir pilnīgi decentralizēta, kas nozīmē, ka nav iestādes, kas varētu veikt koriģējošus pasākumus, lai aizsargātu kriptovalūtas vērtību krīzes situācijā vai laistu klajā vairāk naudas. Kriptovalūta ir autonoma un lielākoties neregulēta pasaules maksājumu sistēma.

Transcoin.me maiņas vietas izmantošana ir stingri aizliegta personām, kas jaunākas par 18 gadiem, vai personām, kas nav sasniegušas pilngadību.

4. Nekontrolēti apstākļi

Transcoin.me maiņas vieta nav atbildīga par kavēšanos vai neveiksmēm, veicot darbības, kas rodas kā sekas: jebkādām problēmām telekomunikāciju, datoru un citās sistēmās; Maksājumu sistēmu darbībai nepārvaramas varas apstākļos (kontu bloķēšana vai slēgšana, līdzekļu iesaldēšana vai turēšana, pakalpojumu sniegšanas aizliegums); politisko režīmu maiņai, pilsoņu nesaskaņām; trešo pušu darbībām, kas nav Transcoin.me maiņas vietas kontrolē.

Elektroniskās valūtas maiņas vietas pārdošanas operācija tiek uzskatīta par pabeigtu pēc nepieciešamās summas pārskaitījuma, ko veic Transcoin.me tirgo Klienta kontā.

Pārdošanas operācija tiek veikta manuāli un ir vienreizējs darījums.

Saskaņā ar digitāli piegādāto preču atdošanas politiku naudas līdzekļu atgriešana pēc pārdošanas nav iespējama.

Transcoin.me maiņas vietai ir tiesības pārtraukt elektroniskās valūtas pārdošanu, ja lietotājs neiesniedz savus personas dokumentus un nenosaka lietotāja identitāti.

Pārdošanas operācija tiek veikta manuāli un ir vienreizējs darījums.

Ja saņemtā elektroniskās naudas summa atšķiras no Transcoin.me maiņas vietas transakcijas par vairāk nekā 20%, Transcoin.me maiņas vieta var vienpusēji noraidīt Rīkojumu.

Gadījumā, ja Transcoin.me maiņas vietnes transakcijā klientam nosūtāmās kriptovalūtas summas tirgus vērtība transakcijas sākuma laikā un transakcijas pabeigšanas laikā atšķiras, Transcoin.me aprēķina kriptovalūtas summu pēc likmes, kura ir fiksēta laikā, kad līdzekļi saņemti no klienta.

Ja naudas līdzekļu saņemšana Klienta norādītā kontā vai no tā tiek kavēta vai netiek saņemta, Transcoin.me maiņas vieta neatbild par Lietotājam nodarītiem zaudējumiem. Lietotājs piekrīt, ka kavējumu gadījumā, visas pretenzijas tiks adresētas attiecīgajai Maksājumu sistēmai.

Izmantojot Transcoin.me maiņas vietu, klients piekrīt, ka Transcoin.me maiņas vietas atbildība ir ierobežota ar līdzekļiem, kas saņemti no lietotājiem darījuma veikšanai, Transcoin.me maiņas vieta nesniedz papildu garantiju un neuzņemas nekādu papildu atbildību pret Klientu.

5. Garantija

Garantijas periods sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu ir 48 stundas no brīža, kad tiek izpildīts līguma ar Transcoin.me maiņas vietu priekšmets.

Gadījumā, ja Transcoin.me maiņas vieta nenosūta naudas līdzekļus 48 stundu laikā uz Rīkojumā norādīto Klienta kontu (izņemot nedēļas nogales un svētku dienas), Klients var pieprasīt līguma atcelšanu un pilnīgu atmaksu. Rīkojuma atcelšanas gadījumā līdzekļi jāatmaksā tādā pašā maksājuma veidā. Ja pieteikums tiek atcelts, atmaksa lietotājam tiek veikta 24 stundu laikā.

6. Strīdu izšķiršana

Visi strīdi, kas saistīti ar pārdošanas darījumu nodrošināšanu Klientam, tiks atrisināti sarunu ceļā starp Klientu un Transcoin.me maiņas vietnes administrāciju, pamatojoties uz šī Līguma nosacījumiem..

7. Līguma formāts

Klients un Transcoin.me maiņas vieta apliecina, ka šā Līguma digitālais formāts juridiski ir vienāds ar rakstiski noslēgtu līgumu.

8. Izmaiņas un grozījumi

Transcoin.me maiņas vietas pakalpojuma administrācija patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma izdarīt grozījumus un papildinājumus attiecīgajam līgumam.

9. Trešo personu sistēmas

Gala lietotājs piekrīt šādiem noteikumiem:

Transcoin.me maiņas vieta izmanto trešo personu pakalpojumus un trešo personu filiāļu pakalpojumus, kas ļauj jums izvietot naudas depozītus un veikt maksājumu pārskaitījumus Partneru vietnē, izmantojot esošo kredītkarti (ja iespējams, un ja piemērojams) ("Pakalpojums" un "Trešo personu pakalpojumu sniedzējs"). Pakalpojumi neietver nekādus papildu pakalpojumus, un šādi trešo pušu pakalpojumi neietver izmantojamās kriptovalūtas piešķiršanu un/vai deponēšanu jūsu kontā.

Transcoin.me maiņas vieta var kopīgot un pārsūtīt personisko informāciju trešās puses pakalpojumu sniedzējam (tostarp veikt tās pārrobežu nosūtīšanu), lai sniegtu Pakalpojumus, kas tiks veikti Partneru vietnē, izmantojot jūsu kredītkarti. Personiskā informācija tiks kopīgota ar trešo personu pakalpojumu sniedzēju pēc tam, kad esat izvēlējies veikt šādus naudas maksājumus, izmantojot Trešo personu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Šajā sadaļā personiskā informācija ietver informāciju, kas identificē vai var identificēt jūs, tostarp informāciju, kuru jūs iesniedzat reģistrācijas veidlapā, kad jūs abonējat vietni, piemēram, jūsu e-pasta adresi, paroli, valsti un pilsētu un/vai informāciju, kas tiek sniegta, izmantojot sociālās tīmekļa vietnes vai jebkuru citu identificējošu informāciju, ko jūs sniedzāt, izmantojot mūsu mājas lapas pakalpojumus.

Turklāt mēs varam nodot informāciju, kas nav personīgā informācija, kuru jūs esat sniedzis, izmantojot pakalpojumus mūsu vietnē, Trešo personu pakalpojuma sniedzējam, lai Trešo personu pakalpojumu sniedzējs varētu veikt ne-personas informācijas iepriekšēju pārbaudi, lai noteiktu, vai esat tiesīgs izmantot Trešo personu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus (tostarp jūsu darījumu vēsturi tīmekļa vietnē, kas tiks sniegta bez identifikācijas informācijas un tikai iepriekšējas pārbaudes veikšanai).

Pieņemot šos noteikumus, jūs apliecināt, ka visa informācija, ko jūs mums sniedzat, ir patiesa un precīza. Jebkura nepatiesa vai krāpnieciska informācija un/vai jums sniegto pakalpojumu izmantošana ir aizliegta.

Saskaņā ar likumu jums nav pienākuma nodrošināt Partnerim un/vai trešo personu pakalpojumu sniedzējam jebkādu personisku informāciju. Ar šo jūs apliecināt un piekrītat, ka sniedzat Partnerim un/vai trešo personu pakalpojumu sniedzējam personisko informāciju pēc savas brīvas gribas, lai sniegtu Pakalpojumus.