Šajā rakstā ir izklāstīta Transcoin atmaksas politika, pamatojoties uz veikto apmaiņas darījumu veidu.

Transcoin.me garantē Lietotāja tiesības saņemt atmaksu, ja šāds Lietotājs nav apmierināts ar sniegto Pakalpojumu kvalitāti.

Turklāt Transcoin.me paziņo, ka Lietotājam ir tiesības mainīt savu viedokli gadījumā, ja Lietotāja Kontā jau bija ieskaitīti naudas līdzekļi, un pieprasīt, lai viņa nauda tiktu atdota atpakaļ.

Šī atmaksas politika attiecas vienīgi uz darījumu komisijas maksu un lietotāju naudas līdzekļiem.

Transcoin.me apņemas darīt visu iespējamo, lai palīdzētu Lietotājiem, ja rodas jebkādi strīdi, kas saistīti ar iegādātajām kriptovalūtām. Atmaksa un atgriešana, kas pārsniedz sākotnējo summu, ir aizliegta.

1. Vispārīgie nosacījumi

Lietotājs, kurš ir samaksājis par Transcoin.me pakalpojumiem, t.i., ir samaksājis darījuma maksu vai ir ieskaitījis līdzekļus savā kontā, var pieprasīt atmaksu vai atgriešanu saskaņā ar Atbilstības kritērijiem, kas tālāk izklāstīti šeit.

Atmaksa/atgriešana tiks ņemta vērā tikai tad, ja Lietotājs pilnībā atbilst atbilstības kritērijiem. Ja Lietotājs neievēro kādu no atbilstības kritērijiem, Transcoin.me ir tiesības pēc saviem ieskatiem noraidīt Lietotāja atmaksas/atgriešanas pieprasījumu.

Lai pieteiktos atmaksai/atgriešanai, Lietotājam ir jāpieprasa un jāaizpilda atmaksas veidlapa / atgriešanas veidlapa un jānosūta attiecīgā veidlapa uz Transcoin.me atbalsta adresi - [email protected]

Lai novērstu aizliegtu rīcību, Transcoin.me var pārbaudīt visus maksājumus un informāciju saistībā ar atmaksu/atgriešanu. Šādā gadījumā Transcoin.me var pieprasīt Lietotājam iesniegt noteiktus dokumentus, tostarp, bet ne tikai, identifikācijas dokumentus, Lietotāja maksājumu kartes un rēķina kopiju un/vai jebkādus citus pierādījumus par faktu, ka apstrīdētais maksājums tika veikts. Gadījumā, ja Lietotājs pēc Transcoin.me pieprasījuma trīs (3) dienu laikā neiesniedz atbilstošus dokumentus vai informāciju, vai gadījumā, ja rodas šaubas par iesniegto dokumentu autentiskumu, lietotājs, Transcoin.me ir tiesīgs noraidīt Lietotāja atmaksas/atgriešanas pieprasījumu.

Transcoin.me apstrādā Lietotāja atmaksas veidlapu / atgriešanas veidlapu, tiklīdz tas ir praktiski iespējams. Atbildes laiki būs atkarīgi no norādītajiem pieprasījuma iemesliem. Jebkurā gadījumā, Transcoin.me paziņo Lietotājam par pieprasījuma rezultātiem saskaņā ar šeit noteiktajiem termiņiem.

Atmaksas/ atgriešanas pieprasījums tiks apstiprināts vai noraidīts tikai pēc rūpīgas Transcoin.me veiktas pārbaudes.

PIEZĪME. Atmaksas veidlapas / atgriešanas veidlapas iesniegšana negarantē, ka Lietotāja pieprasījums tiks apmierināts.

2. Darījumi ar kriptovalūtu (t.i., BitCoin, Litecoin)

Atmaksa nav iespējama visiem darījumiem, kuros klients iegādājas kriptovalūtu. Tomēr, ja klients maina savu viedokli un vēlas atdot atpakaļ iegādāto kriptovalūtu, Transcoin.me var to atpirkt, pamatojoties uz tobrīd esošo tirgus likmi, no kuras atņemta pakalpojuma maksa par darījumu. Citiem vārdiem sakot, klients var apmainīt iegādāto kriptovalūtu (t.i., BitCoin) pret jebkuru esošo digitālo valūtu (t.i., PayPal) vai maksājuma metodi (t.i., ar kredītkartes maksājumu vai bankas pārskaitījumu).

Šādas politikas iemesls ir tas, ka kriptogrāfijas valūtas cena pastāvīgi mainās, tādējādi nopirktās kriptovalūtas vērtība atmaksas brīdī būs atšķirīga. 

3. Darījumi, kas nav saistīti ar kriptovalūtu (t.i., BitCoin, Litecoin)

Atmaksa ir iespējama 30 dienu laikā pēc maiņas operācijas. Transcoin.me samaksās klientam vienreizēju atmaksu 5% apmērā no transakcijas summas, kā arī visas papildu pakalpojumu izmaksas, kas rodas, veicot sūtījumus klientam, izmantojot sākotnējo maksājuma veidu.

Piemēram, ja klients ir iegādājies digitālo valūtu ar Money Gram naudas pārskaitījumu un vēlas saņemt atmaksu, viņam būs jānosūta atpakaļ nopirktās digitālās valūtas pilna atmaksātā darījuma summa, Transcoin.me  savukārt nosūtīs naudu atpakaļ, izmantojot Money Gram, ieturot pārskaitījuma komisijas maksu, kā rezultātā klients saņems savu sākotnējo maksājumu mīnus 5% un mīnus Money Gram pārskaitījuma komisijas maksas.

4. Maksājumu atgriešana

Transcoin.me sagaida, ka Lietotājs ar to sazināsies, izmantojot Transcoin.me kontaktinformāciju, lai atrisinātu jebkādas problēmas vai jautājumus, kas saistīti ar viņa/viņas maksājumiem, pirms Lietotājs veic maksājuma atgriešanas pieprasījumu. Šī sadaļa neietekmē tiesības un/vai pretenzijas, kuras Lietotājam var būt pret banku/finanšu iestādi.

Transcoin.me izskatīs visus Lietotāja pieprasījumus par maksājumu atmaksu un atbildē informēs Lietotāja Emisijas banku, vai kāds no Pakalpojumiem vai Darījumiem ir atcelts.

Transcoin.me patur tiesības apturēt Lietotāja kontu un bloķēt Lietotāju līdzekļus maksājuma atmaksas izmeklēšanas procedūras laikā.

5. Dažādi

Jebkādas izmaksas, kas rodas apstrādājot atmaksu/atgriešanu, sedz tikai Lietotājs. Šādas izmaksas tiks atskaitītas no galīgās atmaksas/atgriešanas summas.

Ja tiks veiktas izmaiņas tiesību aktos, šī atmaksas politika tiks laiku pa laikam grozīta. Transcoin.me var tikt mainīt atmaksas politikas noteikumus un nosacījumus un jebkuru grozījumu gadījumā Transcoin.me sniegs atbilstošu paziņojumu. Izmaiņas tiks piemērotas pēc Transcoin.me paziņojuma.

Gadījumā, ja Lietotājs nevēlas pieņemt pārskatīto atmaksas politiku, viņš/viņa nedrīkst turpināt izmantot Transcoin.me pakalpojumus. Ja Lietotājs turpina lietot Pakalpojumus pēc datuma, kurā izmaiņas stājas spēkā, tad uz Pakalpojumu izmantošanu attiecas jaunā atmaksas politika.